Debata cyfrowo bezpieczni

debata.png

30 marca Samorząd Szkolny zaprosił przedstawicieli wszystkich klas do ogólnoszkolnej debaty na temat bezpieczeństwa w sieci. 75 pasjonatów Internetu (i nie tylko) jak śnieżna kula przetoczyło się przez aulę szkolną, tworząc - najpierw w małych grupach, potem w coraz większych konfiguracjach - szkolne zasady bezpieczeństwa w sieci. Liderzy klas I, II, III i IV z wielką pasją i zaangażowaniem przedstawili na forum wyniki swoich przemyśleń. Większość propozycji wzbudziła entuzjazm zebranych, ale były i takie, które „wybuczano”. Dyskusja była bardzo gorąca. W spornych kwestiach młodzież mogła odwołać się do ekspertów, którymi byli: pani profesor Ewa Szpot oraz pan profesor Tomasz Szydłowski. Ostatecznego podsumowania debaty dokonali liderzy wraz z ekspertami, opracowując ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH.

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.